Η AGRODEALS Co αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο να διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής και  διάθεσης των αγροτικών και ζωικών προϊόντων τα οποία διακινεί. Στα πλαίσια αυτά έχει αποδεχθεί  τη συνέργειες με αντίστοιχους οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού οι οποίοι διακινούν κυρίως επιλεγμένα αγροτικά και ζωικά προϊόντα αλλά και με ανεξάρτητους διακινητές σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τι παρέχουμε

 • Εξαγωγές

Γνωστοποίηση των  πολιτικών στο πλαίσιο εξαγωγών των αγροτικών και ζωικών προϊόντων, στην ζήτηση συγκεκριμένων  Ελληνικών προϊόντων ανά Αγορά σε χώρες της ΕΕ αλλά και διεθνώς.

Περισσότερα....

 • Διακίνηση

Τακτοποίηση όλων των θεμάτων  τα οποία αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου κατά την εμπορία και διακίνηση αγροτικών και ζωικών προϊόντων σε  χώρες της ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

 

 

 

 • Οργάνωση

Στοχεύει στη σωστή διαχείριση αγροτικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων,  τη διοίκηση-διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, και την ορθολογική αξιοποίηση των αγροτικών πόρων με στόχο το κέρδος.

 

 

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροτικής - κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διακίνηση του προϊόντος μέχρι και την κατάληξη του στον τελικό καταναλωτή.

 

Οι κύριες δραστηριότητες   μας  περιλαμβάνουν:

 

 

 1. Επιλογή παραγωγών με πιστοποιημένες καλλιέργειες.
 2. Πιστοποίηση καλλιεργειών παραγωγών .
 3. Πιστοποίηση των εκτροφών και καλλιεργειών ως βιολογικές.
 4. Συνέργειες παραγωγών ομοειδών αγροτικών προϊόντων.
 5. Τυποποίηση πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 6. Συνεργασία με οίκους του εξωτερικού για εξαγωγές.
 7. Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό .
 8. Λύσεις στην εξεύρεση Αγορών για διάθεση προϊόντων.

Με ενδιαφέρει...
Οι συνεργασίες μας
Στον τομέα της αγροτικής παραγωγής  και ιδιαίτερα της πιστοποίησης των καλλιεργειών ως βιολογικές καθώς και των  παραγόμενων προϊόντων   ζωικών και αγροτικών  η  GlobAGRODEALS Co έχει αποδεχθεί τις συνέργειες ...


ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
ΕΘΙΑΓΕ – Iνστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών  Θεσ/νίκης
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Αλιευτικής  Έρευνας Καβάλας
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
• Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων – FoodLab Θέρμη Θεσσαλονίκης


Μέσω των παραπάνω φορέων και των εργαστηρίων τους επιτυγχάνουμε για τους παραγωγούς μας την καλύτερη δυνατή επίσημη πιστοποίηση του προϊόντος τους.

Η Ομάδα των συνεργατών παραγωγών μας περιλαμβάνει αγρότες και παραγωγούς ζωικών και λοιπών προϊόντων από:

Την  περιοχή της Θεσσαλονίκης
• Την περιοχή των Σερρών
• Την περιοχή της Πιερίας
• Την περιοχή της Χαλκιδικής
• Την περιοχή της Ημαθίας
• Την περιοχή της Λάρισας
• Την περιοχή Τρικάλων
• Την περιοχή Λευκάδας
Και συνεχώς επεκτείνεται….
Η  Ομάδα των λοιπών συνεργατών μας περιλαμβάνει:

• Την εταιρία μελετών HFC Hellas LTD
• Την εταιρία συμβούλων BusinessHow.Com
• Την εταιρία brand name creator Easybrand Co
• Τη διεθνή εταιρία συμβούλων Macgrowth Co
• Συνεργάτες σε επτά χώρες της ΕΕ
• Συνεργάτες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ
• Συνεργάτες σε ΗΠΑ και Καναδά
• Συνεργάτες στην Κίνα και

Το Δίκτυο των διεθνών συνεργατών μας συνεχώς διευρύνεται…